1. Lecke Szívünk megváltoztatása

3. és 4. kérdés

Biztos vagyok benne, hogy Te is észrevetted már, hogy esküdözhetsz, tehetsz ígéreteket, hogy megváltozol, és jobban csinálod majd, elköteleződhetsz afelé, hogy keményen próbálkozol, míg végül azt találod, hogy a csábítás legyőzi minden erőfeszítésed. Pont ezért egyáltalán nem működik a másokkal való eskütétel, az ígérgetés, miszerint együtt megtisztulunk és megígérjük házastársainknak, hogy ezúttal tényleg ki tudunk szállni, stb.
Ezek közül egyik sem működik hosszú távon, mert egyik sem Isten útja a szabadságra.
Dávid királynak a Bibliában volt egy szörnyű erkölcsi tévedése. Az emeletről nézett le egy meztelen, fürdőző nőre és szenvedélyesen sóvárgott utána a szívében, míg végül házasságtörést követett el vele. Bűnt bűn követett, legvégül a nő férjét is meggyilkolták.
Dávid megkeményedett a bűnében (Zsidók 3:13) 9 hónapig, míg végül Isten elküldte Nátán prófétát, hogy rendre utasítsa. Dávid szíve összetört a bűnei miatt, és amikor Dávid sírva kérte Isten bocsánatát, ezeket a szavakat mondta:
Zsoltárok 51:7 (UFO) Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó.
Zsoltárok 51:10-12 (Károli) Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős szellemet újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent szellemedet ne vedd el tőlem. Add vissza nékem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség szellemével támogass engem.
Dávid megértette, hogy a bűne bemocskolta őt és tisztátalanná tette, és imádkozott tisztulásért, hogy megtisztuljon, és fehérebb legyen, mint a hó. Azért is imádkozott, hogy Isten változtassa meg.

3. kérdés. Kérlek, töltsd ki az üres részt: “Teremts bennem , ó Istenem és az erős szellemet újítsd meg bennem.”

Log in / create an account to enroll or continue where you left off.
Barátom, ha te és én valaha is megszabadulunk a tisztátalanságból, Istennek kell dolgoznia a szívünkben. Jézus azt mondta „Ami a szívedben, az a szádon. Ez mocskolja be az embereket. Mert a szívből jönnek a gonosz gondolatok, mint például a gyilkosság, házasságtörés, szexuális bűnök, lopás, hamis tanúskodás és a rágalmazás. Ezek szennyezik be az embert, és nem az, ha valaki nem mos kezet evés előtt.” (Máté 15:18-20 EFO) Dávid király nem törődött ezzel a figyelmeztetéssel: Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki (ered) minden élet.” (Példabeszédek 4:23)
Látod, hogy a szívről van szó? Istennek szó szerint meg kell változtatnia a szívünket; azon belül is, a vágyainkat, szerelmünket és szenvedélyeinket, azért, hogy valóságos és tartós szabadulásra leljünk. Máskülönben elvégezhetjük azokat a programokat, amiket jónak látunk, elhatározhatjuk, hogy leszokunk, olyan keményen próbálkozhatunk, ahogy csak bírunk és mégis rabok maradunk. Látod ezt?
Emlékszem, egy éjjel nagyon mélyen beleestem a szexuális tisztátalanságba, míg végül házasságtörést követtem el. Tele voltam bűnnel, szégyennel, önutálattal. Úgy éreztem, hogy számomra már remény sincs a változásra. Éreztél már így valaha?
Nos, ebben a sötét pillanatomban éreztem Isten hívását, így vonakodva előhúztam a Bibliámat a bőröndömből (gyakorló keresztyén lévén mindig vittem magammal) és elolvastam Dávid imádságát az 51. zsoltárból, és Isten megengedte, hogy kiáltsak Hozzá tisztulásért, hogy mosson meg és tegyen újjá, hogy mentsen meg a rabszolgaságból, hogy adjon nekem új szívet és új lelket. És Ő meghallgatott engem, és elkezdett dolgozni a szívemben, és lassan megváltoztatni.
Elfogadod, hogy a pornográfia és az erkölcstelenség bemocskol téged, és káros a szívednek és az elmédnek és a körülötted élőknek egyaránt? Látod a fontosságát a megtisztulásnak, és a szíved megváltozásának? Akarod látni, ahogyan Isten egy bámulatos változtatást hoz létre az életedben?

4. kérdés. Ha igen, talán szeretnél kiáltani Istenhez éppen most, ahogyan Dávid tette, és ahogyan én is tettem. Egyesülni fogunk veled az imádságban.

Log in / create an account to enroll or continue where you left off.

Megtisztulás Kiképzőtábor