Les 1. Hartsverandering

Vraag 3 en 4


Ik vermoed dat jij ook hebt gemerkt dat je kunt zweren om te veranderen, beloften kunt maken om het beter te doen, toegewijd kunt zijn om het echt te proberen ..., om dan uiteindelijk te ontdekken dat de verleiding al jouw inzet overmant. Dat is de reden waarom het absoluut niet werkt om beloften af te leggen, om besluiten te nemen, om samen te komen met een aantal anderen en om samen de belofte af te leggen om rein te zijn, of om beloften te doen aan je echtgenoot of echtgenote dat je nu echt gaat stoppen, enzovoort.
Niets van dit alles werkt op de lange termijn, want het is niet Gods manier om gevangenen te bevrijden.
Koning David in de Bijbel had een verschrikkelijke periode waarin hij moreel onderuitging. Hij was op een balkon van waaruit hij een naakte vrouw zag baden en in zijn hart begeerde hij haar. Uiteindelijk pleegde hij samen met haar overspel. De ene zonde leidde tot de andere en uiteindelijk leidde dat ertoe dat hij haar man ombracht.
David was gedurende negen maanden verhard in zijn zonde (Hebreeën 3:13), totdat God Nathan, de profeet, zond om hem te vermanen. Davids hart brak vanwege de zonde en toen David het tot God uitriep om vergeving, sprak hij deze woorden:
“Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen.” (Psalmen 51:7).
“Doe mij vreugde en blijdschap horen; laat de beenderen zich verheugen die U verbrijzeld hebt. (11) Verberg Uw aangezicht voor mijn zonden; delg al mijn ongerechtigheden uit. (12) Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.” (Psalmen 51:10-12).
David begreep dat zijn zonde hem smerig en onrein had gemaakt en hij bad om reiniging, om gewassen te worden en om witter dan sneeuw te worden. Hij bad ook tot God om verandering van zijn hart.

Vraag 3. Schrijf hier de woorden in die ontbreken: “Schep mij een , o God en vernieuw in mijn binnenste een standvastige geest.”

Log in / create an account to enroll or continue where you left off.
Beste student, als jij en ik ooit vrij willen zijn van onreinheid, dan moet God in ons hart werken. Jezus zei: “Maar de dingen die uit de mond komen, komen voort uit het hart, en die verontreinigen de mens. (19) Want uit het hart komen voort kwaadaardige overwegingen, alle moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen, lasteringen. (20) Deze dingen zijn het die de mens verontreinigen; maar het eten met ongewassen handen verontreinigt de mens niet.” (Mattheüs 15:18-20). Koning David gaf geen gehoor aan deze waarschuwing: “Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven.” (Spreuken 4:23).
Zie jij ook dat het dus gaat om het hart? God moet letterlijk ons hart veranderen, dat wil zeggen: onze verlangens, liefdes en begeertes, opdat wij echte en blijvende vrijheid ontvangen. Anders kunnen wij alle programma’s volgen, zoveel besluiten nemen om echt te stoppen, zo goed mogelijk ons best doen om te stoppen, maar wij blijven dan slaaf. Zie jij dit ook?
Ik kan mij nog een avond voor de geest halen waarop ik heel erg in seksuele onreinheid was gevallen, doordat ik overspel had gepleegd. Ik zat vol met schuld, schaamte en zelfverwijt. Het voelde voor mij dat er geen hoop was dat het ooit zou veranderen. Heb jij jezelf zo weleens gevoeld?
In dat duistere moment voelde ik dat God mij riep en met tegenzin pakte ik de Bijbel uit mijn koffer (ik was een belijdend christen, dus had ik er altijd een bij mij), en terwijl ik Davids gebed in Psalmen 51 doorlas, stelde God mij in staat om het tot Hem uit te roepen om reiniging, om mij te wassen en nieuw te maken, om mij van de slavernij te redden, om mij een nieuw hart en een nieuwe geest te schenken. Hij hoorde mij en begon in mijn hart te werken en veranderde mij langzaam maar zeker.
Erken jij dat pornografie en onreinheid jou vervuilen en niet alleen jouw hart en verstand, maar ook hen om jou heen kwetsen? Zie jij ook het belang in dat jij gewassen wordt en een nieuw hart ontvangt? Wil jij ook zien hoe God een geweldige verandering in jouw leven tot stand kan brengen?

Vraag 4. Als dat zo is, dan wil jij het hier misschien ook uitroepen tot God, net zoals David en ik dat hebben gedaan. Wij willen dan ook graag samen met jou bidden.

Log in / create an account to enroll or continue where you left off.Setting Captives Free
Puur Leven Bootcamp