Mentorcursus

Een cursus voor mentoren

Dit is een cursus van 13 lessen die geschreven is om jou te leren hoe jij voor anderen een mentor kunt zijn in het vinden van vrijheid door het Evangelie. Dit kan zowel online zijn, maar ook in jouw eigen lokale gemeenschap.
[Course image]
Dit is een cursus van 13 lessen die geschreven is om jou te leren hoe jij voor anderen een mentor kunt zijn in het vinden van vrijheid door het Evangelie. Dit kan zowel online zijn, maar ook in jouw eigen lokale gemeenschap.
Alle online mentoren van Setting Captives Free hebben deze cursus gevolgd, zijn aanbevolen door hun eigen voorganger en zijn toegelaten door het bestuur van Setting Captives Free.
Als jij graag online mentor voor Setting Captives Free wilt worden, dan moet jij zelf een mentor hebben voor deze mentorcursus. Dan moet jij, als jij je inschrijft, de optie aanvinken dat jij een mentor wilt. Als jij bij de inschrijving geen mentor toegewezen krijgt, stuur dan een e-mail naar info.settingcaptivesfree@gmail.com voor verdere hulp.
Chris, cursist in de Mentorcursus, schrijft: “Ik ben bijna 26 jaar christen, maar de snelheid en kracht waarmee God in de afgelopen 2-3 weken in mijn leven heeft gewerkt, is verbazingwekkend. Er zijn mensen die mij vragen wat er bij mijn vrouw en mijzelf veranderd is, omdat zij verandering zien. Inderdaad er IS een verschil. Ik ben gestopt om op eigen kracht het christelijke leven te leiden en ik kan nu in Christus rusten. Weet jij wat voor een opluchting dat is om te rusten, nadat ik 20 jaar lang tevergeefs geprobeerd heb het zelf te doen? DAT is wat er is veranderd en het gaat allemaal om het Evangelie. God is zo goed!”