Les 1. Het mentor zijn als bediening

Welkom en vraag 1

Welkom bij de Mentorcursus van Setting Captives Free. Wij zijn dankbaar dat jij besloten hebt om door te gaan met het volgen van deze cursus als voorbereiding om samen met anderen op te trekken in het Evangelie.
Voordat jij verdergaat, wil jij misschien jouzelf als bemoediging nog inschrijven voor onze nieuwsbrief "The Power of the Cross". Als jij je wilt inschrijven voor deze nieuwsbrief (Engelstalig), stuur dan een blanco e-mail naar main+subscribe@SettingCaptivesFree.groups.io .
De nieuwsbrief (Engelstalig) wordt wekelijks op zondag verzonden en in de ene week zit hier een stukje onderwijs in en in de volgende week een (kort) getuigenis. Dit is onze manier om in contact te blijven met huidige en vroegere studenten.
Nog even vooraf: de in deze cursus aangehaalde teksten zijn, tenzij anders vermeld, genomen uit de Herziene Statenvertaling.
Deze mentorcursus bestaat uit 13 lessen en aan het einde van de cursus kun jij verzoeken om als mentor toegelaten te worden bij Setting Captives Free. Als jij aangenomen wordt, dan begin je als “Mentor in Opleiding”. Dit is vaak voor een korte tijd en je ontvangt dan de hulp van een ervaren mentor, supervisor, die jou helpt bij jouw eerste studenten.
Het mentor zijn kan een heel uitdagende en bevredigende bediening zijn. Je hebt vaak de kans om God aan het werk te zien in het hart van jouw studenten. Misschien dat Hij sommigen bevrijdt van een patroon van gewoontezonden in hun levens of misschien dat Hij een huwelijk dat aan scherven lag, herstelt. Wellicht mag je meemaken dat er verzoening optreedt in andere relaties of dat er iets heel bijzonders plaatsvindt in hun levens. Jij zit op de eerste rij en maakt dat allemaal mee.
Omwille van deze en nog vele andere redenen kan het mentor zijn als bediening prettig verslavend werken. “En ik roep u ertoe op, broeders – u weet dat het huis van Stefanas de eersteling van Achaje is en dat zij zichzelf ten dienste van de heiligen beschikbaar hebben gesteld” (1 Korinthe 16:15).
Wij stellen vragen aan onze studenten en proberen zo goed en zo wijs mogelijk te luisteren. Wij bidden oprecht voor onze studenten en delen het Evangelie met hen. Wij helpen hen om dat wat zij geleerd hebben, toe te passen in hun eigen omstandigheden. Wij lachen mee met hen die lachen en huilen mee met hen die huilen. Wij trekken met hen op in alle beproevingen, delen in hun verdriet, vieren met hen de overwinningen die zij behalen en worden wellicht ook nog vrienden tijdens deze "reis". Dit brengt allemaal veel vreugde en bemoediging voor onze eigen harten. Het is echt verslavend.
Ik wil met jullie kort iets delen om dit verder toe te lichten. Onze tweeling, Charity en Joy, namen als leiders deel aan een christelijk zomerkamp. Helaas werd Charity in deze periode ziek en had erg last van een zware verkoudheid waarbij zij veel moest hoesten. Tot overmaat van ramp kreeg zij ook nog last van luizen.
Toen zij er voor een dagje tussenuit ging en bij ons kwam, was zij nog steeds aan het hoesten en moest behandeld worden vanwege haar luizen. Maar ondanks dit alles kon zij maar niet stoppen met te vertellen hoe geweldig zij het vond om de kinderen die op het kamp kwamen, te dienen.
Toen zei ik tegen haar: “Charity, je bent nu hier, je bent ziek en je hebt niet veel geslapen en je hebt ook nog last van luizen. Waarom wil jij dan zo graag weer teruggaan?” Zonder aarzeling zei zij: “Deze bediening is echt verslavend! Het is als een drug. Al die speciale momenten waarbij ik Christus aan het werk zie in hun harten is gewoonweg geweldig!”
Ik ben het helemaal met haar eens en ook met Stefanus en met nog veel meer mensen die van oudsher tot op de dag van vandaag niets liever wilden dan het dienen van Gods kinderen (Hebreeën 11:25-26). Ik hoop dat jij je ook wilt voegen bij al deze mensen die jou voorgegaan zijn. Het werkt echt verslavend!
Er zijn een aantal vereisten om bij Setting Captives Free mentor te mogen worden en deze wil ik meteen aan het begin aan jou duidelijk maken, zodat jij je ervan kunt verzekeren of jij hieraan voldoet om vervolgens te besluiten of jij verder wilt gaan met deze cursus.
Vereisten voor het mentor worden bij Setting Captives Free:
  • Iedereen die hier bij Setting Captives Free mentor wil worden, moet christen zijn. Zonder Christus is er geen echte vrijheid. Eenieder die Setting Captives Free vertegenwoordigt, vertegenwoordigt in werkelijkheid als eerste en als belangrijkste de Heer Jezus Christus. Alle mentoren hebben daarom een getuigenis waaruit blijkt dat zij de vergeving voor hun zonden ontvangen hebben door het Evangelie en dat zij Jezus Christus als hun Verlosser hebben aangenomen.

Vraag 1. Als jij christen bent, deel hier dan kort jouw getuigenis over hoe jij tot geloof in Christus bent gekomen (dit hoeft niet langer te zijn dan drie paragrafen).

Log in / maak een account aan to enroll or continue where you left off.
Mentorcursus