Les 1. Hartsverandering

Vraag 1 en 2

Welkom, mijn naam is Mike Cleveland en ik ga met jou door deze 30-daagse cursus heen en ik bid daarbij dat Jezus Christus jou zal bevrijden. “Als dan de Zoon u vrijgemaakt heeft, zult u werkelijk vrij zijn.” (Johannes 8:36).
Deze lessen zijn zo opgesteld dat je er één per dag kunt afronden. Het is het beste om zo de tijd te nemen voor deze lessen dat je de mogelijkheid hebt om de waarheden tot je te nemen en ze toe te passen in jouw leven. Denk goed na over de antwoorden die je geeft. Probeer niet om met één woord of zin te reageren.
Nog even vooraf: de in deze cursus aangehaalde teksten zijn, tenzij anders vermeld, genomen uit de Herziene Statenvertaling.
Ik heb jaren doorgebracht waarin ik niet vrij was. Ik was een slaaf van mijn lusten in de vorm van pornografie en seksuele onreinheid. Ik ben beroepspiloot en was veel onderweg en overnachtte vaak in hotels in verschillende steden. Gedurende mijn verblijf daar dompelde ik mijzelf helemaal onder in pornografie, wat er uiteindelijk toe leidde dat ik overspel heb gepleegd en ik kreeg daarmee nog veel meer problemen. Dit leven heb ik 15 jaar lang geleid!

Vraag 1. En jij? Hoe ziet jouw worsteling eruit? Wil jij dat hier met ons delen:

Log in / maak een account aan to enroll or continue where you left off.
Dank je dat je dit met ons hebt willen delen.
Ik wil graag dat je weet dat God mijn hart heeft aangeraakt en mijn leven heeft veranderd. Hij heeft mij bevrijd van allerlei vormen van onreinheid en ik ben nu al vele jaren vrij. Hoe kan dat?
Als eerste en voornaamste heeft God mijn hart veranderd, net zoals Hij dat in Zijn Woord heeft beloofd. God beloofde om de harten van Zijn volk te veranderen en hun nieuwe verlangens te geven en hen in beweging te brengen om Hem te volgen. Wij zien dat in de belofte van een Nieuw Verbond dat je in Ezechiël 36 aantreft:
“Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. (27) Ik zal Mijn Geest in uw binnenste geven. Ik zal maken dat u in Mijn verordeningen wandelt en dat u Mijn bepalingen in acht neemt en ze houdt.” (Ezechiël 36:26-27).

Vraag 2. Welke belofte van God tref jij aan in Ezechiël 36:26-27?

Log in / maak een account aan to enroll or continue where you left off.


Puur Leven Bootcamp