Les 1. Overzicht en beschrijving van deze cursus

Vraag 1 en 2

Welkom bij Puur Leven. Mijn naam is Mike Cleveland. Ik ben de schrijver van deze cursus en een van de vrijwilligers bij Setting Captives Free. Wij zijn een team van mannen en vrouwen die zelf veranderd zijn door Jezus, door het Evangelie. Ik ben blij dat ik nu jou op deze manier mag bedienen.
Vandaag wil ik je graag een overzicht en beschrijving geven van de cursus waarmee je bent gestart. Daarnaast geef ik je hier en daar wat informatie over hoe de cursus werkt en wat wij hier doen bij Setting Captives Free.
Onze cursussen zijn interactief opgezet, zodat je zelf bezig gaat met het bestuderen van Bijbelteksten, je soms een korte video kunt bekijken of je luistert naar een audio-opname. Vervolgens worden er vragen gesteld naar aanleiding van wat je hebt gelezen, gezien of gehoord. Als jij deze cursus bij Setting Captives Free samen met een mentor volgt, dan zal hij/zij jouw antwoorden lezen, voor jou bidden en reageren op jouw antwoorden. Onze mentoren zijn gekozen vanwege hun liefde voor het Evangelie en hun zorg voor anderen.
Er zijn veel mensen die vragen om een mentor, maar er zijn weinig mentoren; dus, als jij een mentor ontvangen hebt, dan is het belangrijk dat jij er ook goed gebruik van maakt. Mentoren zijn er voor jouw eigen voordeel en zij besteden hun tijd en inzet zonder dat dit jou iets kost.
Mentoren zijn personen die vrij zijn en zij hebben wijze raad. Het is dus de moeite waard om aandacht te schenken aan wat zij te zeggen hebben en om ook zo te reageren (Spreuken 19:20). Zorg ervoor dat jij hun vragen beantwoordt. Als jij vragen hebt, stel ze dan, zij willen jou helpen. Interactie hebben met jouw mentor zorgt ervoor dat jouw tijd die je hier bij Setting Captives Free doorbrengt, van meer waarde zal zijn.
Hier kun je een korte instructievideo vinden over hoe jij interactie kunt hebben met jouw mentor.

Vraag 1. Begrijp jij het belang van het interactie met jouw mentor als jij er een hebt ontvangen?

Log in / maak een account aan to enroll or continue where you left off.
Probeer in je antwoorden jouw gedachten, gevoelens, inzichten of wat je hebt geleerd te delen. Dus liever niet met een paar steekwoorden of een enkele zin. Het is belangrijk om goed na te denken wat je gaat antwoorden. Het is veel beter om langzaam door deze cursus te gaan en dat je zorgvuldig te werk gaat. Liever dat je per dag maar een deel doet, dan dat je er te snel doorheen gaat. Denk dus goed na over wat je leest, over wat het teweegbrengt voor jouw leven, hoe het jouw hart verandert. En schrijf dan jouw antwoord zo volledig mogelijk op.
Gedurende de cursus delen wij antwoorden van andere studenten die de cursus hebben gevolgd met jou en ook getuigenissen aan het einde van elke les. De opmerkingen van andere studenten vind je hier en daar in de cursus. We doen dit om jou aan te moedigen en je ervan te verzekeren dat je niet alleen bent – heel veel mensen over de hele wereld hebben te maken met dit grote probleem. Wij hopen dat jij je aangemoedigd voelt, als je hun opmerkingen en getuigenissen leest. Hierin zie je hoe God in hun harten aan het werk is, hoe Hij hen redt en vrijmaakt van hun zonden. Het zijn dus opmerkingen van echte cursisten die jou zijn voorgegaan. Je zult alleen geen achternamen zien omwille van hun privacy.
Daarnaast is er ook nog een cursus voor de echtgenoten van hen die Puur Leven volgen. Deze cursus heet “Een Verenigd Front” en staat ook op onze website www.settingcaptivesfree.com.
Als je je wilt inschrijven voor onze nieuwsbrief (Engelstalig), stuur dan een blanco e-mail naar main+subscribe@SettingCaptivesFree.groups.io en antwoord dan terug op de e-mail die je ontvangt. De nieuwsbrief (Engelstalig) wordt wekelijks op zondag verzonden en de ene week zit hier een stukje onderwijs in en in de volgende week een (kort) getuigenis. Dit is onze manier om in contact te blijven met huidige en vroegere studenten.
Verder maken wij ook gebruik van het Setting Captives Free forum. Wij gebruiken dat ook voor het afleggen van verantwoording en om het Evangelie met elkaar te delen in de vorm van Bijbelteksten, aanbiddingsmuziek en ook citaten uit christelijke boeken die gefocust zijn op Christus.
Nog even vooraf: de in deze cursus aangehaalde teksten zijn, tenzij anders vermeld, genomen uit de Herziene Statenvertaling.
Laten we nu beginnen met de cursus.
Meteen aan het begin is het goed om te begrijpen dat het bezig zijn met pornografie of welke andere vorm van seksuele onreinheid dan ook, een geestelijke slavernij is. Jezus zegt het Zelf als volgt: “… Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ieder die de ​zonde​ doet, is een ​slaaf​ van de ​zonde.” (Johannes 8:34). Het kan zijn dat jij – net als ik – hebt ervaren hoe het is om slaaf van de zonde te zijn. Een slaaf heeft zijn vrijheid verlaten en kan nooit zelf besluiten om zichzelf vrij te maken of een belofte maken om te stoppen met bepaald gedrag.
Ik was echt een slaaf van pornografie en seksuele onreinheid. Het was voor mij onmogelijk om simpelweg te kiezen om te stoppen met het kijken naar porno of met de andere dingen waar ik mij mee inliet. Merk jij dit bij jezelf ook?
De Bijbel gebruikt ook andere woorden om deze vorm van slavernij te beschrijven, zoals “gebonden”, “gevangen genomen” en “gevangene”. Let er maar eens op hoe in Jesaja 42:22, in dit ene vers, er op verschillende manieren een beschrijving gegeven wordt van de toestand van het volk Israël gedurende de periode dat zij zich hadden overgegeven aan afgodendienst:
“Dit is echter een beroofd en uitgeplunderd volk; vastgebonden in holen zitten zij allen, opgesloten in gevangenissen. Zij zijn een prooi geworden, en niemand redt; een buit geworden, en niemand zegt: Geef terug!” (Jesaja 42:22).

Vraag 2. Wat is in een paar woorden de toestand van het volk, die in Jesaja 42:22 wordt beschreven?

Log in / maak een account aan to enroll or continue where you left off.
Puur Leven