Een Verenigd Front

Een cursus voor echtgenoten

Dit is een 30-daagse cursus die geschreven is om op basis van het Evangelie hulp te bieden en hoop te geven aan hen die een echtgenoot/echtgenote hebben die zich heeft ingelaten met seksuele onreinheid.
[Course image]Dit is een 30-daagse cursus die geschreven is om op basis van het Evangelie hulp te bieden en hoop te geven aan hen die een echtgenoot/echtgenote hebben die zich heeft ingelaten met seksuele onreinheid.
Ben jij een student die op zoek is naar vrijheid van seksuele onreinheid, schrijf je dan in voor de cursus Puur Leven Boot Camp of het vervolg daarop: Puur Leven.
Als er een mentor beschikbaar is, dan krijg jij er een toegewezen op het moment dat jij je inschrijft. Je ontvangt daar dan een bericht over per e-mail. Als jij graag door een mentor begeleid wilt worden, maar er is er niet meteen een beschikbaar, dan word je op een lijst gezet en krijg je een mentor, zodra er wel een beschikbaar is.
Megan schrijft: God heeft de cursus Een Verenigd Front van Setting Captives Free gebruikt om mijn leven te veranderen! Wereldse inzichten hadden mijn blik op het huwelijk vertroebeld.
Door deze cursus heeft Christus mij geholpen om op Zijn beloften te steunen, om Hem volledig te vertrouwen en om mij te verheugen in het volbrachte werk aan het kruis. Ik weet dat ik nu in vreugde kan leven, omdat ik Jezus heb! Ik wil dat Hij elke dag opnieuw mijn hart verandert als ik Hem in gebed zoek.
Terwijl mijn huwelijk verandert en op het Evangelie gericht wordt, zal ik mijn ogen gericht houden op Jezus. God belooft dat ons lijden maar tijdelijk is en zelfs onze pijn, want wij kunnen onze vreugde in Hem hebben. Hoe meer hoop ik vestig op Christus, hoe meer vreugde en vrede ik voel!”
Chiko schrijft: “De cursus Een Verenigd Front van Setting Captives Free heeft mijn leven werkelijk veranderd! Deze bediening heeft mij geholpen om Christus echt te kennen en heeft het Evangelie aan mij laten zien op een manier die ik nog niet eerder heb meegemaakt.
Voordat ik met deze cursus begon, was ik alleen maar bezig met mijzelf – mijn gevoelens, mijn pijn, hoe anderen mij behandelden et cetera. Nu weet ik dat het leven dat ik leid, alleen geleefd moet worden tot eer van God. Ik heb Zijn genade en vergeving ontvangen en mijn ogen zijn nu gericht op het kruis. Alle tegenspoed die ik nu onderga, herinnert mij eraan hoe mijn ziel verankerd is in de hoop die ik in Christus heb.
Ik ben nu blijer, vreugdevoller, dankbaarder, tevredener en hoopvoller. Ik kijk nu met een ander perspectief naar mijn echtgenoot. Dank jullie wel.”