Inleiding

Welkom


Welkom bij de cursus Een Verenigd Front, mijn naam is Jody Cleveland.
Mijn man, Mike, was vele jaren een slaaf van seksuele onreinheid tot het moment waarop wij van de overwinning mochten genieten door de boodschap van het kruis en wij een verenigd front werden in ons huwelijk. Dit cursusmateriaal is de vrucht van wat God gedurende die moeilijke periode in mijn hart en leven heeft gegeven. Ik bid dat het voor jou ook nuttig zal zijn en dat God jou daardoor veel hoop en kracht zal geven.
Deze cursus is ontworpen om aanvullend te zijn op de Setting Captives Free cursussen Puur Leven Bootcamp en Puur Leven. Deze beide cursussen zijn bedoeld voor jouw echtgenoot/echtgenote die naar vrijheid van seksuele onreinheid zoekt.
Als jij bij Setting Captives Free een mentor hebt gekregen, dan leest deze jouw reacties op de lessen, bidt voor jou en reageert op jouw lessen. Onze mentoren worden zorgvuldig uitgekozen op basis van hun liefde voor het Evangelie en zorg voor anderen. Als jij geen mentor hebt gekregen, dan moedigen wij jou wel aan om iemand uit bijvoorbeeld jouw eigen kerk of christelijke vriendenkring te betrekken bij deze cursus, zodat deze jou gedurende deze cursus kan ondersteunen en aanmoedigen.
Elke les is in onderdelen opgesplitst. Als jij een onderdeel hebt afgerond, dan zal de website jouw antwoorden opslaan en ook onthouden waar jij bent gebleven. Als je de website om welke reden dan ook zou verlaten, dan kun je, als je terugkomt, weer verdergaan waar je gebleven bent.
Nog even vooraf: de in deze cursus aangehaalde teksten zijn, tenzij anders vermeld, genomen uit de Herziene Statenvertaling.
Om de leesbaarheid te bevorderen wordt in de tekst, wanneer het in zijn algemeenheid over de echtgenoot en de echtgenote gaat, alleen het woord echtgenoot gebruikt. Als er in dat geval “hij” of "hem" staat, betekent dit ook tegelijkertijd “zij” of "haar". Dit geldt niet als er wordt gesproken over een bepaalde echtgenoot, bijvoorbeeld bij 'mijn echtgenoot' e.d.
Wij hebben ook een forum bij Setting Captives Free als een middel om verantwoording af te leggen, om vragen die je over de cursus hebt, te beantwoorden en om in het algemeen contact te hebben met andere cursisten.
Voordat wij trouwden, wist ik al een beetje van de betrokkenheid van mijn man met seksuele onreinheid. Naïef genoeg dacht ik dat ik, als wij eenmaal getrouwd zouden zijn, in al zijn seksuele behoeften zou kunnen voorzien en dat dit genoeg zou zijn om de verleidingen van de seksuele onreinheid weg te nemen. Nu zie ik pas hoe naïef ik werkelijk was. Ik wist niets van de zonde en de macht die zij had en ik was zo trots te denken dat ik zou hebben kunnen voorkomen dat mijn man zou zondigen, terwijl alleen God het hart kan veranderen en ons kan afhouden van het vallen in de zonde (Judas 1:24).
Nadat wij getrouwd waren, viel ik in de gewoonte om alle verdenkingen die ik over de seksuele zonde van mijn man had, te rationaliseren. Ik wilde het beste van hem denken en buiten dat had ik geen idee hoe ik met dit probleem moest omgaan. Uiteindelijk werden het bewijs en de daarbij komende huwelijksproblemen te groot om ze te ontkennen en ik wist dat ik hiermee moest leren omgaan, maar ik was zo gekwetst en bang. Ik begreep niet waarom mijn man dit deed en ik wist ook niet hoe ik dit kon stoppen.
Wij waren toen nog maar net lid geworden van een kerk waar de voorganger ook Bijbels hulpverlener was. Ik benaderde hem en deelde mijn zorgen met hem. Hij stelde mij gerust en troostte mij, maar hij was ook resoluut in zijn aanwijzingen. Onze voorganger vertelde mij dat ik op een liefdevolle manier met mijn man het gesprek moest aangaan over zijn zonde. Hij leerde mij dat echt van iemand houden inhield dat jij die persoon wilt zien leven en zien opbloeien in zijn relatie met Christus. Dus, als ik werkelijk van Mike hield, moest ik hem in liefde confronteren met als uiteindelijk doel onze relatie te herstellen.
Het probleem was dat ik bang was en dat ik mijn man niet durfde te vertellen wat ik had ontdekt. Ik weet niet meer precies hoe, maar mijn voorganger hielp mij hiermee. Mike reageerde in eerste instantie liefdevol op onze vermaning, maar de maanden daarna waren zwaar en moeilijk.
Ik hoopte dat Mike op het moment dat ik met het bewijs van zijn zonde naar hem toe zou gaan, haar zou belijden en vergeving zou vragen en dat daarna alles weer goed zou zijn. Ik wilde deze zonde achter ons laten en verder gaan met ons leven, maar dat is niet hoe het werkt met zonde. Mike bekeerde zich van zijn zonde van seksuele onreinheid, maar daarmee gingen de verleidingen niet weg. In feite werden zij gedurende een bepaalde periode alleen maar groter en intenser!
Het werd ons meteen duidelijk dat wij onze manier van denken moesten veranderen en dat wij zo moesten leven dat wij onszelf beschermden voor aanvallen van de duivel.
Onder leiding van de aanwijzingen van onze voorganger leerden wij hoe ons in liefde te verenigen en om samen geestelijk oorlog te voeren. Wij deden alles wat nodig was om samen te werken om deze worsteling te winnen, een worsteling die bijna ons huwelijk had gekost.
Mike en ik zochten naar manieren om onze relatie te herstellen. Het was geen gemakkelijke reis, maar nu kan ik terugkijken en mij verheugen over Gods genade, Zijn barmhartigheid en dat Hij ons zo door het vuur heen heeft gebracht dat ons huwelijk nu werkelijk gegrond is op het Evangelie van de genade. Door Gods genade en kracht wandelt mijn man nu in reinheid en zijn wij nu in liefde en in het Evangelie verenigd.
Beste student, wij willen jou graag helpen. Kun jij wat delen over de worstelingen waar jij mee te maken hebt en over jouw familieleven door de volgende vragen te beantwoorden?

Een Verenigd Front