Mediaverslaving

Hulp bij mediaverslaving

Dit is een 30-daagse cursus, gemaakt om vanuit het Evangelie hulp te bieden voor mediaverslaving.
[Course image]
Dit is een 30-daagse cursus, gemaakt om vanuit het Evangelie hulp te bieden voor mediaverslaving.
Cursist Charlene schrijft: “Terwijl ik in de afgelopen weken aan de voet van het kruis heb gestaan en erbij stil werd gezet wat daar had plaatsgevonden om mij te bevrijden en eeuwig leven te geven, ben ik door Zijn karakter, Zijn schoonheid en Zijn liefde voor mij in beslag genomen. Terwijl ik “geestelijk in vervoering” raakte en getroffen werd door God, hebben alle media hun aantrekkelijkheid verloren. In de afgelopen dagen hebben zij hun aantrekkingskracht op mij verloren, omdat de Koning mij betoverd heeft en mijn hart opnieuw in beslag heeft genomen! Ik heb mijn hart en mijn ogen afgewend van het tot mij nemen van media en heb die geruild met het voeden met Jezus en Zijn Woord, wat mij vol heeft gemaakt en wat geen ruimte heeft gelaten voor de lege en tijdelijke pleziertjes van media.”